İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde açılacak olan program İngiliz Edebiyatı ve Kültürü alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. Programın amacı bu alanda yapılan araştırmaları bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün düşünceler üretmede kullanabilen mezunlar vermektir. Programda açılan dersler İngiliz Edebiyatındaki farklı edebi türlerin kuramsal, sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamda ileri düzeyde incelenmesini içerir. Bu nedenle de, disiplinlerarası bir yaklaşım belirlenmiştir. Programımız İngiliz Dili ve Edebiyatı konularının yanı sıra Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebi Teori ve Eleştiri, Kültürel Çalışmalar ve Kültürel Teori konularını kapsamaktadır. Doktora Başvuru Formu