Öğretim Ücreti ve Burs Olanakları

Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Edebiyatı ve Kültürü doktora programına kabul edilecek öğrencilerin 2009-2010 akademik yılı öğretim ücreti bilgileri aşağıda belirtilmiştir:
1)  4 yıllık doktora programı için toplam öğretim ücreti KDV dahil 10.000 USD’dir (dönemlik 1250 USD).
4) Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Uygulanacak Öğretim Ücreti Muafiyeti ile Verilecek Burslara İlişkin Yönerge'de belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğretim ücreti muafiyetinden yararlandırılacak öğrencilerin muafiyet oranlarına göre ödeyecekleri dönem ücretleri aşağıda belirtilmiştir:

Muafiyet Türü Başvuru Başarı Koşulu Muafiyet devam koşulu (Genel not ortalaması) Muafiyet Oranı
Personel Atılım Üniversitesi Mensubu AtılımÜniversitesi Mensubu, 3.00/4.00 ve üstü 80%
Başarı En iyi %20 3.80/4.00 ve üstü 75%
  En iyi %40 3.60/4.00 ve üstü 50%
  En iyi %60 3.40/4.00 ve üstü 25%
Teşvik İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından her akademik yıl başında belirlenir Mütevelli Heyet tarafından belirlenir

* Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %15, mülakat sonucuna %15 ağırlık verilir. Mülakat puanı tam puanın %50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.